Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Juridinių asmenų registras
Kodas 300039668

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 89
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas info@sprc.lt


centro_taryba_4.gif
viesieji_pirkimai.gif
darbdaviams_2.gif
suaug_mok_2.gif
paslaugos_2.gif
fb_korupc.gif
patycios_stop.gif
fb_sprcs.gif

VERSLUMO UGDYMAS EKONOMIKOS NUOSMUKIO SĄLYGOMIS ES ŠALYSE (partneriai)
LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0702

Dotacijos gavėjas: Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras.

Partneris: Šiaulių profesinio rengimo centras.

Projekto tikslai:
1. Pakelti profesijos mokytojų kvalifikaciją verslumo ugdymo srityje ekonomikos nuosmukio sąlygomis.
2. Perimti užsienio šalių patirtį organizuojant verslumo ugdymo programas, tokias kaip apklausos metodai, laiko valdymas, lyderystė, darbas komandoje, klientų aptarnavimo įgūdžiai, derybų įgūdžiai kt.
3. Pasisemti patirties, kaip verslumo ugdymas integruojamas į kitas, technines mokymo programas.
4. Perimti gerąją užsienio mokymo įstaigų bendradarbiavimo su verslo atstovais patirtį.
5. Susipažinti su kokiomis problemomis susiduria užsienio partnerių absolventai ekonomikos nuosmukio sąlygomis ir kaip mokymo įstaigos bei įgytos verslumo žinios padeda jiems įsilieti į darbo rinką.
6. Susipažinti kaip organizuojami jau dirbančių žmonių verslumo mokymai.

Biudžetas: 4.665 EUR.

Finansavimo šaltinis: Leonardo da Vinci programa.

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.

Vykdymo eiga:

2013 m. balandžio 21-28 d. trys Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro profesijos mokytojai Vitalij Zaleskij, Marina Aladovičienė, Darius Voišnis ir dvi Šiaulių profesinio rengimo centro profesijos mokytojos Janina Pociuvienė ir Kristina Marcaitienė dalyvavo projekto veiklose ir vyko į kvalifikacijos tobulinimo vizitą Maltoje. Vizito metu vyko susitikimai su verslo įmonių „Business First“, „Malta Enterprise Corporation“ ir mokymo įstaigų Turizmo studijų instituto, Maltos vadybos instituto, Tarptautinės profesinės mokyklos, Maltos verslo mokyklos atstovais. Susitikimų metu projekto dalyviai diskutavo, kokiais principais verslumo ugdymas veikia ekonominio nuosmukio metu, aptarė verslo organizavimo ypatumus Maltoje ir Lietuvoje, abiejų šalių švietimo sistemų panašumus ir skirtumus, jų įtaką verslumo ugdymo programoms profesiniame mokyme. Projekto dalyviai domėjosi, su kokiomis problemomis susiduria Maltos profesinio mokymo įstaigų absolventai ekonomikos nuosmukio sąlygomis ir kaip mokymo įstaigos bei mokinių įgytos verslumo žinios padeda jiems įsilieti į darbo rinką.
Vizito metu dalyviai susipažino su Maltos kultūra, architektūra ir istoriniais objektais, patobulino anglų kalbos žinias ir tarpkultūrinio bendravimo įgūdžius.

lama_bpo_baneris.jpg
Europass.png
logo.jpg
vet mobility.JPG
geriausi.jpg
OPA-baneris.jpg
elektronine biblioteka korelis.jpg
savu keliu logo.jpg

Centro laikraštis
laikrastis-mes_.gif