Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Juridinių asmenų registras
Kodas 300039668

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 89
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas info@sprc.lt


centro_taryba_4.gif
viesieji_pirkimai.gif
darbdaviams_2.gif
suaug_mok_2.gif
paslaugos_2.gif
fb_korupc.gif
patycios_stop.gif
fb_sprcs.gif

Naujienų archyvas

Ar žinojai, kad Balys Sruoga buvo prisiekęs automobilistas (Rašytojui Baliui Sruogai-120 metų)

1931 m. , būdamas tikras, kad gaus premiją už „Milžino paunksmę“, Sruoga skolon - už visą būsimą premiją, 10 000Lt, – nusipirko tais laikais dar retą automobilį. Premijos negavo, todėl keletą metų teko mokėti nemenką skolą. Mašina, jis labai džiaugėsi; pats nesikreipdamas į mechanikus, tepė , taisė lopė... Šviesios atminties Sruogos dukra Dalia Sruogaitė prisimena ir ne vieną linksmą nutikimą iš vaikystės laikų:... „ Fiatas daug ką pakeitė mūsų gyvenime. Savaitgaliais arba šiokiadienių popiečiais susėsdavome ir traukdavome kur nors čia pat į į miškus už Kauno, link Jonavos. Kasmetinė didžiausia išvyka būdavo į Būgius – visai vasarai.[...] Beveik 300 kilometrų , beveik skersai visą Lietuvą! Vairuodavo Balys labai susikaupęs, nekalbus, lyg savo kabinete užsidaręs.[...] Ir Lietuvos arkliukai, ir patys kaimiečiai mūsų automobilį laikė pragaro išmone, baidėsi[...] Turgaus dieną kas puskilometrį reikėdavo stabdyti Fiatą, kad ūkininkas galėtų pravesti mirtinai išsigandusį žemaituką. Linksmiausią istoriją Dalia Sruogaitė prisimena taip: „vežė ūkininkas apvalias ir gražiai įmitusias kiaulaites tokiam netvirtai sukaltam gardelyje.. Bet pasipainiojo kelyje Fiatas, tasai pragaro padaras, pasibaidė bėriukas - metėsi į šoną, vežimas į griovį, o bekonai , žviegdami ir kvykdami, nukeperstavo stačiai į mišką...
Na atversti vienkinkę nebuvo sunku, tačiau susitarti su įdūkusiu ūkininku – jau kita pasaka. Balys, pats ūkininko vaikas, be abejonės, suprato žmogelio siutą, todėl ištraukęs bene penkinę, nepaliko jo vieno kaip išdidus miesčionis, o pasišaukęs mane ir dar vieną bendrakeleivį- grafą Zubovą, liepė mums vytis bekonus...“
Daugiau linksmų ir liūdnų, gyvenimiškų akimirkų iš Balio Sruogos gyvenimo kviečiu perskaityti Dalios Sruogaitės knygoje „Atminties archeologija“, o jei domitės automobiliais , kokiais važinėjo tarpukario Lietuvoje, pavartykite Klaudijaus Driskio knygą „Automobilis Lietuvoje: 1918-1940 metai “

 Literatūra:

Sruogaitė, Dalia. Atminties archeologija : [atsiminimai]. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012 (Vilnius : Petro ofsetas). - 231, [1] p- ISBN 978-609-425-064-4 (įr.)
Driskius, Klaudijus. Automobilis Lietuvoje: 1918-1940 metai : [fotoalbumas]. - Vilnius : Aidai, 2005 (Vilnius : Vilniaus spauda). - 181, [12] p. : iliustr. - ISBN 9955-656-11-5
Parengė Bibliotekos vedėja Aida Sinkienė

 

 

lama_bpo_baneris.jpg
Europass.png
logo.jpg
vet mobility.JPG
geriausi.jpg
OPA-baneris.jpg
elektronine biblioteka korelis.jpg
savu keliu logo.jpg

Centro laikraštis
laikrastis-mes_.gif