Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Juridinių asmenų registras
Kodas 300039668

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 89
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas info@sprc.lt


centro_taryba_4.gif
viesieji_pirkimai.gif
darbdaviams_2.gif
suaug_mok_2.gif
paslaugos_2.gif
fb_korupc.gif
patycios_stop.gif
fb_sprcs.gif

Struktūriniai fondai 2004-2006 m.

BIBLIONOVA: INFORMACINIŲ GEBĖJIMŲ IR SAVARANKIŠKO MOKYMOSI ĮGŪDŽIŲ UGDYMO METODO KŪRIMAS IR IŠBANDYMAS BESIMOKANČIAME REGIONE (partneriai)
BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0161

Projekto tikslas:
sukurti ir išbandyti inovatyvius metodus, kaip sujungiant regiono mokymosi įstaigas į bendradarbiavimo tinklą ir panaudojant regioninės akademinės bibliotekos infrastruktūrinę ir edukacinę bazę ugdyti informacinius gebėjimus ir savarankiško mokymosi kompetencijas, kurios užtikrins mokymosi kokybę ir tenkins regiono plėtros poreikius.

Projekto uždaviniai:
Parengti ir išbandyti Šiaurės Lietuvos regione metodus ir modelius, kaip informacinių gebėjimų, savarankiško mokymosi, pasitelkiant informacines technologijas, įgūdžių ugdymą integruoti į studijų/ mokymosi procesą ir pertvarkant studijų programas.
Nustatyti informacijos valdymo ir savarankiško mokymosi gebėjimų lygį bei jų ugdymo poreikį įvairiose Šiaurės Lietuvos regiono mokymosi įstaigose bei išanalizuoti pasaulyje ir Lietuvoje egzistuojančią akademinių bibliotekų, kuriančių mokymosi visą gyvenimą aplinkas ir aktyviai dalyvaujančių studijų procese, patirtį bei veiklos priemones.
Pagerinti Šiaurės Lietuvos studentų ir profesinių mokyklų mokinių informacijos valdymo, savarankiško mokymosi įgūdžius ir pedagoginio personalo gebėjimus organizuoti studijų procesą bei tobulinti savo kompetencijas remiantis nauja informacija.
Sukurti nuotolinėms, auditorinėms ir savarankiškoms studijoms skirtas, elektroniniais ir tradiciniais šaltiniais pagrįstas mokymosi medžiagas bei kitas priemones, kurios ugdytų besimokančiųjų informacinius gebėjimus ir suteiktų galimybę laisvai pasirinkti studijų vietą ir laiką, mažintų auditorinių užsiėmimų apimtis.
Sukurti ir išbandyti regiono mokymo institucijų padalinių, plėtojančių skirtingas studijų formas (auditorinis darbas, nuotolinės studijos bei savarankiškas darbas bibliotekoje, kt.), veiklos koordinavimo bei tarpusavio papildomumo modelį bei metodus.
Integruoti akademinę biblioteką į regiono mokymo įstaigų studijų procesą, sukurti ir išbandyti regiono studentams, profesinių mokyklų mokiniams, mokytojams ir dėstytojams lengvai prieinamą informacinių gebėjimų ugdymo ir konsultavimo sistemą akademinėje Šiaulių universiteto bibliotekoje.

Pareiškėjas: Šiaulių universitetas.

Partneriai:
Šiaulių profesinio rengimo centras,
Panevėžio kolegija,
Žemaitijos kolegija,
Šiaulių kolegija.

Projekto vertė: 1 384 693 Lt
ES struktūrinių fondų finansinė parama: 1 311 304 Lt

lama_bpo_baneris.jpg
Europass.png
logo.jpg
vet mobility.JPG
geriausi.jpg
OPA-baneris.jpg
elektronine biblioteka korelis.jpg
savu keliu logo.jpg

Centro laikraštis
laikrastis-mes_.gif