Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Juridinių asmenų registras
Kodas 300039668

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 89
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas info@sprc.lt


centro_taryba_4.gif
viesieji_pirkimai.gif
darbdaviams_2.gif
suaug_mok_2.gif
paslaugos_2.gif
fb_korupc.gif
patycios_stop.gif
fb_sprcs.gif

Struktūriniai fondai 2004-2006 m.

PROFESINIO MOKYMO IR AUKŠTŲJŲ NEUNIVERSITETINIŲ STUDIJŲ STATYBOS PAKRAIPOS SPECIALYBIŲ PROGRAMŲ PARENGIMAS, DERMĖ IR PRITAIKYMAS ŠIAULIŲ REGIONO MOKYMO INSTITUCIJOSE (partneriai)
BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0003

Bendrasis projekto tikslas:
gerinti Lietuvos statybos sektoriaus darbuotojų parengimo lygį, o tuo pačiu ir viso Lietuvos statybos sektoriaus konkurencingumą.

Specifinis projekto tikslas:
suderinti statybinės pakraipos specialybių programas tarp profesinio mokymo bei aukštųjų neuniversitetinių studijų VŠĮ Kelmės PRC, Šiaulių PRC ir Šiaulių kolegijoje.

Projekto uždaviniai:
Pakelti mokytojų ir dėstytojų kvalifikaciją, atsižvelgiant į atnaujinamas ir naujai rengiamas profesinio mokymo programas ir užtikrinant kokybišką jų parengimą ir dėstymą ateityje bei rengiamą naują metodinę medžiagą.
Įsigyti šiuolaikinės statybinės pakraipos mokslinės literatūros, kuri būtų naudinga rengiant ir atnaujinant mokymo programas bei rengiant mokymo ir studijų programų metodinę medžiagą.
VŠĮ Kelmės PRC sukurti intranetą, o Šiaulių PRC ir Šiaulių kolegijai – galimybę juo naudotis, tokiu būdu palengvinant bendradarbiavimą tarp partnerių projekto metu bei užtikrinant mokymo programų prieinamumą įstaigų mokytojams, dėstytojams, mokiniams ir studentams ateityje.
Iš esmės atnaujinti 3 (interjero apdailos atlikėjo, staliaus, santechniko) bei parengti 1 naują (statybos restauratoriaus) statybinės pakraipos specialybių profesinio mokymo programas, suderinant jų kai kuriuos modulius tarpusavyje bei su aukštųjų neuniversitetinių studijų programa (statybos inžinerijos).
Parengti ir išleisti minėtų statybinės pakraipos mokymo ir studijų programų metodinę - pagalbinę literatūrą.

Pareiškėjas: VŠĮ Kelmės profesinio rengimo centras.

Partneriai:
Šiaulių profesinio rengimo centras;
Šiaulių kolegija.

Projekto vertė: 516959 Lt
 

lama_bpo_baneris.jpg
Europass.png
logo.jpg
vet mobility.JPG
geriausi.jpg
OPA-baneris.jpg
elektronine biblioteka korelis.jpg
savu keliu logo.jpg

Centro laikraštis
laikrastis-mes_.gif