Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Juridinių asmenų registras
Kodas 300039668

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 89
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas info@sprc.lt


centro_taryba_4.gif
viesieji_pirkimai.gif
darbdaviams_2.gif
suaug_mok_2.gif
paslaugos_2.gif
fb_korupc.gif
patycios_stop.gif
fb_sprcs.gif
topikas1.jpg

Priėmimo dokumentai

Priėmimas į I-ąją ir II-ąją gimnazijos klases


Asmenys, siekiantys mokytis I-oje ar II-oje gimnazijos klasėse prašymus gali teikti  atvykus į Šiaulių profesinio rengimo centro Technologijų skyrių  (Gardino g. 4, Šiauliai) ar atsiųsti skenuotą prašymo versiją el. paštu technologiju.sk@sprc.lt


Stojantieji pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą dėl priėmimo mokytis;
2. Pasą arba asmens tapatybės kortelę (tapatybės patvritinimui);
3. Gimimo liudijimą (tapatybės patvirtinimui);
4. 8 klasės mokymosi pasiekimų pažymėjimo originalą (stojantys į I-ą gimnazijos klasę);
5. I-os gimnazijos klasės mokymosi pasiekimų pažymėjimo originalą (stojantys į II-ą gimnazijos klasę);
6. Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma 027-1/a);
7. 3 fotonuotraukas (3x4 cm);
8. Asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, papildomai pateikia atitinkamus dokumentus:
8.1. pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių;
8.2. gydytojo oftalmologo regėjimo būklės įvertinimą, jei asmuo turi regėjimo sutrikimų;
8.3. gydytojo surdologo klausos įvertinimą su klausos tonine audiograma, jei asmuo turi klausos sutrikimų;
8.4. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo ir (ar) gydytojo ortopedo ir (ar) gydytojo neurologo fizinės ir judėjimo būklės įvertinimą, jei asmuo turi fizinių ir judėjimo sutrikimų;
8.5. gydytojo psichiatro įvertinimą ir rekomendaciją, jei asmuo turi elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų;
8.6. sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų rekomendaciją, jei asmuo serga lėtine liga.
 

Stojančiojo prašymas

Stojančiojo anketa


Informacija apie mokymosi galimybes teikiama tel. (8 41) 462 635, el. p. technologiju.sk@sprc.lt

 

Priėmimas mokytis specialybės

Stojantieji, gavę kvietimą pasirašyti profesinio mokymo sutartį, privalo atvykti į Šiaulių profesinio rengimo centrą (Gardino g. 4, Šiauliai) ir pateikti tokius dokumentus:

1. Asmens tapatybės dokumentą (tapatybės patvirtinimui).
2. Stojančio į mokymo įstaigą ir įdarbinamo nepilnamečio medicininę pažymą, forma 086/a.
3. Stojantieji iki 18 metų – Vaiko sveikatos pažymėjimą, forma Nr. 027-1/A.
4. Brandos atestatą arba pagrindinės mokyklos baigimo pažymėjimą.
5. Fotonuotrauką (3x4 cm), pageidaujantys gyventi bendrabutyje – 2 fotonuotraukas).
6. Užsienio valstybių piliečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.
7. Stojantieji, įgiję pagrindinį išsilavinimą ir pageidaujantys mokytis pagal pirminio profesinio mokymo kartu su viduriniu ugdymu programas, užpildo anketą (sutarties pasirašymo vietoje).

Stojantieji, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, pateikia atitinkamus dokumentus:

1. Pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių.
2. Gydytojo oftalmologo regėjimo būklės įvertinimą, jei stojantysis turi regėjimo sutrikimų.
3. Gydytojo surdologo klausos įvertinimą su klausos tonine audiograma, jei stojantysis turi klausos sutrikimų.
4. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo ir (ar) gydytojo ortopedo ir (ar) gydytojo neurologo fizinės ir judėjimo būklės įvertinimą, jei stojantysis turi fizinių ir judėjimo sutrikimų.
5. Gydytojo psichiatro įvertinimą ir rekomendaciją, jei stojantysis turi elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų.
6. Sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų rekomendaciją, jei stojantysis serga lėtine liga.
 

Centro laikraštis
laikrastis-mes_.gif