Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Juridinių asmenų registras
Kodas 300039668

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 89
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas info@sprc.lt


centro_taryba_4.gif
viesieji_pirkimai.gif
darbdaviams_2.gif
suaug_mok_2.gif
paslaugos_2.gif
fb_korupc.gif
patycios_stop.gif
fb_sprcs.gif

Struktūriniai fondai 2004-2006 m.

SIUVINIŲ IR ODOS DIRBINIŲ GAMINTOJŲ BEI MEZGĖJO SPECIALYBIŲ TECHNOLOGIJOS E-KONSPEKTŲ RENGIMAS IR DIEGIMAS
BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0013

Projekto tikslas:
iki 2008 m. atnaujinti ir informacinių technologijų pagrindu parengti bei įdiegti inovatyvius, šiuolaikinius poreikius atitinkančius siuvinių ir odos dirbinių gamintojų bei mezgėjo specialybių technologijos e-konspektus į regioninę specialistų profesinio rengimo valdymo bazę, kuri vystytų partnerystę tarp darbdavių ir kvalifikuotų specialistų bei šalies mokslo sistemos; įvertintų, stebėtų bei tobulintų profesijos mokytojų kvalifikacijos turinio nustatymo metodiką; ugdytų mokytojų bei mokinių technologinius, informacinius mokymosi visą gyvenimą gebėjimus.

Projekto uždaviniai:
Nustatyti profesijos mokytojų, kurie dėsto siuvinių ir odos dirbinių gamintojų bei mezgėjo specialybių technologijos kursą, gebėjimų ir kvalifikacijos lygį bei jų tobulinimo poreikį Šiaurės ir Rytų regionų profesinio mokymo įstaigose, atsižvelgiant į egzistuojančią situaciją darbo rinkoje bei pasaulio, Europos ir Lietuvos profesijos mokytojų kvalifikacijos kėlimo patirtį informacinių bei bendrųjų gebėjimų ugdyme, kuriant tinkamas sąlygas mokymuisi visą gyvenimą.
Sukurti bei išbandyti auditoriniam (kabinetiniam, stacionariam) ir savarankiškam mokymuisi skirtus elektroninius konspektus, kurie ugdytų mokytojų bei mokinių informacinius gebėjimus, sumažintų mokytojų pasiruošimo pamokoms ir medžiagos perteikimo (diktavimo, skaitymo) laiką, skatintų savarankiško mokymosi ir naujos informacijos valdymo procesus, kai mokytojas daugiau konsultuoja, bendrauja, aiškina, pataria.
Parengti duomenų bazę, integruotą į mokymo(si) procesą pagal esamas mokymo programas, kuri padėtų stebėti, tobulinti ir valdyti siuvinių ir odos dirbinių gamintojų bei mezgėjų rengimo modelį bei metodus.

Projekto biudžetas: 496842,00 Lt

Partneriai:
Jonavos politechnikos mokykla;
Panevėžio profesinio rengimo centras;
Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras.

Projekto eiga:
2006 m. rugsėjo 20 d. atlikti tyrimai „Siuvinių ir odos dirbinių gamintojų bei mezgėjo specialybių darbuotojų poreikio Šiaurės ir Rytų regionų darbo rinkoje įvertinimas“ ir „Siuvinių ir odos dirbinių gamintojų bei mezgėjo specialybių technologijų profesijos mokytojų gebėjimų ir kvalifikacijos lygio pasaulio, Lietuvos Šiaurės ir Rytų regionų kontekste analizė“.
2006 m. rugsėjo 28 d. centro konferencijų salėje vyko projekto valdymo grupės posėdis.
2006 m. lapkričio 13 - 17 d. vyko seminaras „Edukacinės žinios profesijos mokytojui“.
2007 m. gruodžio 14 - 15 dienomis Technologijų skyriuje vyko seminaras „Nuotolinio mokymo aplinkos Moodle naudojimo mokymo procese pagrindai“.
2007 m. sausio 27 d. konferencijų salėje vyko projekto valdymo grupės posėdis.
2007 m. balandžio 17 d. vyko projekto valdymo grupės posėdis. Darbotvarkėje - projekto koordinatoriaus keitimas.
2007 m. pradedamos vesti pamokos, naudojant parengtus siuvinių gamintojo, odos dirbinių gamintojo, meno dirbinių iš odos gamintojo bei mezgėjo specialybių technologijos e – konspektus. Iki 2007 m. pabaigos buvo pravesta 220 pamokų naudojant e – konspektus 280 mokinių.
2007 m. gruodžio 22 d. vyko projekto valdymo grupės posėdis. Darbotvarkėje - projekto vykdymo eigos aptarimas.
2008 m. sausio 24 d. Buitinių paslaugų skyriuje vyko konferencija „Projekto „Siuvinių ir odos dirbinių gamintojų bei mezgėjo specialybių technologijos e-konspektų rengimas ir diegimas“ rezultatai ir pasiekimai“.
2008 m. sausio 28 d. vyko projekto valdymo grupės posėdis. Darbotvarkėje – projekto tarpinės ataskaitos Nr. 2 tvirtinimas.
2008 m. kovo 13 d. vyko projekto „Siuvinių ir odos dirbinių gamintojų bei mezgėjo specialybių technologijos e-konspektų rengimas ir diegimas“ baigiamoji konferencija.

lama_bpo_baneris.jpg
Europass.png
logo.jpg
vet mobility.JPG
geriausi.jpg
OPA-baneris.jpg
elektronine biblioteka korelis.jpg
savu keliu logo.jpg

Centro laikraštis
laikrastis-mes_.gif