Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Juridinių asmenų registras
Kodas 300039668

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 89
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas info@sprc.lt


centro_taryba_4.gif
viesieji_pirkimai.gif
darbdaviams_2.gif
suaug_mok_2.gif
paslaugos_2.gif
fb_korupc.gif
patycios_stop.gif
rupinkis_sveikata.gif
fb_sprcs.gif

VIDINIŲ PROFESINIO MOKYMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMŲ SUKŪRIMAS IR DIEGIMAS ŠIAULIŲ REGIONO PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOSE
VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-007

Veiksmų programa: VP1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa.


Prioritetas: VP1-2 Mokymasis visą gyvenimą.


Uždavinys: VP1-2.2 Gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę.


Priemonė: VP1-2.2-ŠMM-04-V Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas.


Projekto vykdytojas: Šiaulių profesinio rengimo centras.


Projekto partneriai:
Joniškio žemės ūkio mokykla;
Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras;
Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla;
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras;
Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras;
Žeimelio žemės ūkio mokykla.


Projekto tikslas: Gerinti profesinio mokymo kokybę Šiaulių regiono profesinio mokymo įstaigose.

Projekto uždavinys: Plėtoti vidinės profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmus Šiaulių regiono profesinio mokymo įstaigose.

Projekto veiklos:
1. Kurti vidinės profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemos mechanizmus:
1.1. Mokymų pravedimas:
1.1.1. Projekto tikslinių grupių įvadiniai mokymai;
1.1.2. Profesinio mokymo įstaigų vadovų mokymai;
1.1.3. Įsivertinimo grupių mokymai;
1.1.4. Darbo grupių mokymai.
1.2. Bendro vidinės kokybės užtikrinimo sistemos modelio parengimas:
1.2.1. Informacinio leidinio rengimas;
1.2.2. Profesinio mokymo įstaigų kokybės valdymo esamos situacijos įvertinimas;
1.2.3. Bendro vidinės kokybės užtikrinimo sistemos modelio parengimas.
2. Diegti vidinės profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmus:
2.1. Diegti vidinės profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemos mechanizmus:
2.1.1. Informacinio leidinio rengimas;
2.1.2. Bendro vidinės kokybės užtikrinimo sistemos modelio pritaikymas kiekvienai profesinio mokymo įstaigai;
2.1.3. Vidinės kokybės užtikrinimo sistemos modelių diegimas;
2.1.4. Vidinės kokybės užtikrinimo sistemos modelių koregavimas.
2.2. Vidaus auditorių mokymų pravedimas.
2.3. Įdiegtų vidinės kokybės užtikrinimo sistemų vertinimas.

Projekto biudžetas: 714000,00 Lt.

Projektą finansuoja: Europos socialinis fondas, Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, projekto vykdytojo ir partnerių lėšos.

Vykdymo eiga:
2011 m. lapkričio 2 d. pasirašyta projekto „Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų sukūrimas ir diegimas Šiaulių regiono profesinio mokymo įstaigose“, projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-007, finansavimo ir administravimo sutartis. Sutartį pasirašė Europos socialinio fondo agentūros direktoriaus pavaduotoja Audronė Ališauskienė ir Šiaulių profesinio rengimo centro direktorius Saulius Dargužas.
2012 m. sausio 30 d. pasirašyta mokymų organizavimo sutartis su UAB „Lietavira“.
2012 m. balandžio 19 d. pasirašyta mokymo ir konsultavimo paslaugų sutartis su viešąja įstaiga „Idėjų sektorius“.
2012 m. balandžio 25 – gegužės 11 dienomis vyko projekto tikslinių grupių 32 valandų įvadiniai mokymai. Mokymuose dalyvavo 80 asmenų.
2012 m. gegužės 9 – 10 dienomis vyko profesinio mokymo įstaigų vadovų 16 valandų mokymai. Mokymuose dalyvavo 14 asmenų.
2012 m. gegužės 18 – birželio 20 dienomis vyko įsivertinimo grupių 64 valandų mokymai. Mokymuose dalyvavo 60 asmenų.
2012 m. rugsėjo 4 – 20 dienomis vyko darbo grupių 48 valandų mokymai. Mokymuose dalyvavo 28 asmenys.
2012 m. gegužės – rugsėjo mėnesiais buvo atliktas projekto vykdytojo ir partnerių mokymo įstaigų kokybės valdymo esamos situacijos įvertinimas.
2012 m. rugsėjo – lapkričio mėnesiais parengtas Šiaulių regiono profesinio mokymo įstaigų bendrasis vidinės kokybės užtikrinimo sistemos modelis.
2013 m. kovo 19 – 20 dienomis vyko vidaus auditorių 32 valandų mokymai. Mokymuose dalyvavo 22 asmenys.
2013 m. kovo 21 d. pasirašyta sertifikavimo paslaugos sutartis su viešąja įstaiga Valakupių reabilitacijos centru (kokybės vadybos sistemos, įdiegtos pagal EQUASS Assurance standarto reikalavimus, sertifikavimas).
2013 m. balandžio 5 d. pasirašyta sertifikavimo paslaugos sutartis su UAB „LRQA Lietuva“ (kokybės vadybos sistemų, įdiegtų pagal LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, sertifikavimas).
2012 m. gruodžio - 2013 m. balandžio mėnesiais Joniškio žemės ūkio mokykloje, Kelmės profesinio rengimo centre, Kuršėnų politechnikos mokykloje, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre, Žeimelio žemės ūkio mokykloje įdiegtos kokybės vadybos sistemos pagal LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus. Šiaulių darbo rinkos mokymo centre įdiegta kokybės vadybos sistema pagal Europos socialinių paslaugų kokybės EQUASS Assurance standarto reikalavimus.

2013 m. balandžio - gegužės mėnesiais sertifikuotos kokybės vadybos sistemos, įdiegtos pagal LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus Joniškio žemės ūkio mokykloje, Kelmės profesinio rengimo centre, Kuršėnų politechnikos mokykloje, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre, Šiaulių profesinio rengimo centre, Žeimelio žemės ūkio mokykloje.
Atliktas Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro visose Šiaulių regiono profesinio mokymo įstaigose įdiegtų kokybės vadybos sistemų „Peer review“ vertinimas.
2013 m. gegužės – liepos mėnesiais sertifikuota kokybės vadybos sistema, įdiegta pagal Europos socialinių paslaugų kokybės EQUASS Assurance standarto reikalavimus Šiaulių darbo rinkos mokymo centre.
2013 m. liepos 18 d. baigiamajame projekto dalyvių susitikime įteikti sertifikatai, patvirtinantys, kad Joniškio žemės ūkio mokykloje, Kelmės profesinio rengimo centre, Kuršėnų politechnikos mokykloje, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre, Šiaulių profesinio rengimo centre, Žeimelio žemės ūkio mokykloje įdiegta kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, o Šiaulių darbo rinkos mokymo centre įdiegta kokybės vadybos sistema, atitinkanti Europos socialinių paslaugų kokybės EQUASS Assurance standarto reikalavimus. Taip pat įteikti Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro pažymos, patvirtinančios, kad visose Šiaulių regiono profesinio mokymo įstaigose yra įdiegtos kokybės vadybos sistemos.


 

Foto1.jpg
Foto10.jpg
Foto2.jpg
Foto4.jpg

Foto5.jpg
Foto6.jpg
Foto7.jpg
Foto8.jpg

Foto9.jpg
Foto3.jpg

lama_bpo_baneris.jpg
Europass.png
logo.jpg
vet mobility.JPG
geriausi.jpg
OPA-baneris.jpg
elektronine biblioteka korelis.jpg
savu keliu logo.jpg

Centro laikraštis
laikrastis-mes_.gif