Rinkis specialybę
Renginiai
Kodėl verta rinktis Šiaulių profesinio
rengimo centrą?

Kokybiškas mokslas

Aukštai mokymo kokybei Šiaulių profesinio rengimo centre užtikrinti vykdoma įvairiapusė veikla: analizuojamos darbo rinkos tendencijos ir regiono vystymo strategija, vykdoma profesinio mokymo programų kaita – rengiamos naujos ir nuolat atnaujinamos esamos profesinio mokymo programos, naudojamos mokinių poreikius atitinkančios mokymo formos ir būdai, kvalifikaciją tobulina pedagogai ir ugdymą organizuojantys darbuotojai, atnaujinama infrastruktūra. Centre įdiegta ir veikia kokybės vadybos sistema.

Kvalifikuoti mokytojai

Profesines žinias mokiniams perduoda savo srities profesionalai – aukščiausios kvalifikacijos profesijos ir bendrojo ugdymo mokytojai, tarp kurių trims profesijos mokytojams suteikta profesijos mokytojo eksperto kvalifikacija, keturiasdešimčiai – mokytojo metodininko kvalifikacija, trys pedagoginiai darbuotojai yra apsigynę disertacijas ir jiems suteiktas mokslų daktaro laipsnis. Siekdami suteikti kokybišką mokslą ir praktinius įgūdžius, mokytojai nuolat tobulina savo kompetencijas bei žinias profesiniuose seminaruose, mokymuose Lietuvoje ir užsienyje.

Atnaujinta mokymo aplinka

Profesiniam mokymui įrengtos specializuotos dirbtuvės, laboratorijos, kabinetai, kuriuose sumontuota moderni, šiuolaikinius reikalavimus atitinkanti profesionali technologinė ir simuliacinė įranga inžinerinės pramonės, statybos, prekybos, gamybos, informacinių technologijų, paslaugų srities pirminiams praktiniams įgūdžiams įgyti, turimoms kompetencijoms patobulinti.
Šiaulių profesinio rengimo centre įkurti respublikiniai Didmeninės ir mažmeninės prekybos bei Statybos sektoriniai praktinio mokymo centrai.

Socialinė pagalba

Šiaulių profesinio rengimo centro socialiniai ir specialieji pedagogai, psichologas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, mokytojo padėjėjai, bendrabučių auklėtojai ir grupių vadovai rūpinasi mokinių gerove, saugumu, skatina visavertę asmenybės raišką.
Pirmos kvalifikacijos siekiantiems mokiniams skiriama stipendija, pagal poreikį mokama materialinė parama. Visiems mokiniams išduodamas mokinio pažymėjimas, suteikiantis viešojo transporto ir kitas lengvatas, kompensuojamos kelionės išlaidos, ne Šiauliuose gyvenantieji aprūpinami bendrabučiu.