bg

Administracija

Buitinių paslaugų skyriaus administracija

 
Skyriaus vedėjas Alvydas Kušleika
Tel. (8 41) 50 37 01
alvydas.kusleika@sprc.lt

Skyriaus metodininkė Jūratė Kiškienė

Tel. (8 41) 52 45 55
jurate.kiskiene@sprc.lt

Sektoriaus vadovė Reda Valiukienė

Tel. (8 41) 52 45 55
reda.valiukiene@sprc.lt