bg

Administracija

Skyriaus vedėja  – Diana Baltrušaitytė Šukutienė

Metodininkė - Violeta Vileikienė
Sektorinio praktinio mokymo centro vadovė – Renata Šneiderytė
Socialinė pedagogė – Alma Sprindžiukienė
Padėjėjas ūkio reikalams – Juozas Zakaržauskis
Bendrabučio administratorė – Irena Sorokinienė