bg

Administracija

 

Skyriaus vedėja
Jūratė Baltramaitytė

Metodininkė
Danguolė Parnarauskaitė

Ūkio dalies vedėjas
Rimvydas Ragauskas

Socialinis pedagogas
Eglė Remeikienė