bg

Apie mus

Centras vakar ir šiandien

Šiaulių profesinio rengimo centras (trumpasis pavadinimas – Šiaulių PRC) – viena didžiausių profesinio mokymo įstaigų Lietuvoje, savo istoriją rašanti nuo 1961 metų. Laiko išbandytos profesinio mokymo tradicijos, socialiai atsakingas požiūris į jauną žmogų Šiaulių profesinio rengimo centrą įrašo į brandžiausių Lietuvos švietimo įstaigų gretas.

Šiaulių profesinio rengimo centras – tai mokykla, kurioje ne tik mokoma profesijos ir suteikiamas bendrasis lavinimas, bet ir sklando šilto bendravimo, meilės, supratingumo ir pagarbos dvasia. Tai vieta, kurioje ugdomas pilietiškumas, skatinamas realistinis požiūris į aplinką. Čia kuriama šalies ateitis.

Šiaulių profesinio rengimo centras įkurtas 2004 metais, sujungus penkias Šiaulių miesto profesines mokyklas. Jų vietoje įkurti Šiaulių PRC Buitinių paslaugų skyrius (Vilniaus g. 27, Šiauliai), Prekybos ir verslo skyrius (Vytauto g. 267, Šiauliai), Statybos ir mechanikos skyrius (J. Basanavičiaus g. 53, Šiauliai) ir Technologijų skyrius (Gardino g. 4, Šiauliai).

Šiaulių PRC 1800 mokinių mokosi daugiau kaip 40 specialybių pagal pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas, mokiniams teikiamas pagrindinis ir vidurinis išsilavinimas. 2019 m. Šiaulių PRC baigė 650 kvalifikuotų specialistų, 25 įgijo pagrindinį išsilavinimą, 187 – vidurinį išsilavinimą.

Šiaulių PRC dirba 176 pedagogai, iš jų 52 – bendrojo lavinimo dalykų mokytojai, 110 – profesijos mokytojų, 4 socialiniai pedagogai, 2 specialiosios pedagogės, 8 bendrabučių auklėtojai, 1 psichologas. 86 mokytojams suteikta vyresniojo mokytojo, 43 – mokytojo metodininko, 1 – mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija. 3 pedagoginiai darbuotojai yra apsigynę disertacijas ir jiems suteiktas socialinių mokslų daktaro laipsnis.

Svarbiausios Šiaulių PRC datos

1961 m. – įkurtas Vilniaus prekybos mokyklos Šiaulių filialas (dabar Prekybos ir verslo skyrius), įkurta Šiaulių profesinė technikos mokykla Nr. 12 (dabar Technologijų skyrius), įkurta Šiaulių profesinė technikos mokykla Nr. 13 (buvęs Elektronikos ir administravimo skyrius).
1964 m. – įkurta Šiaulių profesinė technikos mokykla Nr. 29 (dabar Mechanikos skyrius).
1971 m. – įkurta Šiaulių profesinė technikos mokykla Nr. 43 (dabar Buitinių paslaugų skyrius).
1987 m. – įkurta Šiaulių vidurinė profesinė technikos mokykla Nr. 100 (dabar Statybos skyrius).
2000 m. – įkurta Šiaulių statybos ir komunalinių paslaugų mokykla (dabar Statybos skyrius).
2004 m. – įkurtas Šiaulių profesinio rengimo centras.
2009 m. – Šiaulių PRC akredituota vidurinio ugdymo programa, įsteigtas gimnazijos skyrius.
2012 m. – įkurtas Didmeninės ir mažmeninės prekybos sektorinis praktinio mokymo centras.
2014 m. – įkurtas Statybos sektorinis praktinio mokymo centras.
2015 m. – įkurtas Statybos skyrius (reorganizavus Statybos ir mechanikos skyrių).
2015 m. – įkurtas Mechanikos skyrius (reorganizavus Statybos ir mechanikos skyrių).
2016 m. – nutraukė veiklą Elektronikos ir administravimo skyrius.
2019 m. – pakeista teisinė forma – Šiaulių profesinio rengimo centras tapo viešąja įstaiga.