bg

Automobilių mechanikas

Rolandas Stonys, automobilių mechaniko specialybės absolventas
Rolandas Stonys pasirinko automobilių mechaniko  specialybę ne atsitiktinai. Jis nuo pat mažens tėčio garaže praleidžia daug laiko. Kai pasirinkta profesija sutampa su pomėgiu – rezultatai gali būti puikūs. Savo gimtuosiuose tėvų namuose  ūkio techniką, kaimynų ir šeimos narių automobilius remontuoja pats. Rolandas yra geriausias grupės mokinys, jam gerai sekasi teoriniai bei praktiniai mokomieji dalykai, savo žiniomis ir praktine patirtimi dalinasi su grupės draugais. Turimas kompetencijas nuolat tobulina, domisi naujienomis. Mokinys aktyviai dalyvauja popamokinėje veikloje: įvairiuose projektuose, konkursuose, prevencinėse programose.  Rolandas domisi sportu, geba suburti ir vadovauti komandai, puikiai bendrauja su įvairaus amžiaus žmonėmis, yra mėgstamas mokinių dėl savo taktiško ir santūraus elgesio.  Mokinys pasižymi kruopštumu, pareigingumu, atidžiai gilinasi į problemą ir geba greitai priimti teisingus sprendimus – šios savybės jam padės darbo vietoje.