bg

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis 2022 m.

Pareigybė Pareigybių skaičius Nustatytas mėnesinis vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, Eur
Direktorius 1 4093,64
Direktoriaus pavaduotojas 2 3792,64
Ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjas 5 2712,97
Skyriaus vedėjas/padalinio vadovas 10 1719,66
Bendro ugdymo dalykų mokytojas 32 1581,94
Profesijos mokytojas 118 1545,74
Specialistas - pedagogas 17,5 1482,39
Kiti specialistai 27 1351,58
Kvalifikuotas darbuotojas 34 1095,87
Darbininkas 98 789,77