bg

Įgytų kompetencijų vertinimas

Šiaulių profesinio rengimo centre atliekamas asmenų anksčiau įgytų kompetencijų mokantis pagal formaliojo, neformaliojo profesinio mokymo programas  ar įgytų darbo veiklos ar savišvietos būdu vertinimas ir pripažinimas.

Kompetencijų vertinimas susideda iš teorinės dalies žinių vertinimo ir kompetencijų demonstravimo. Vertinimo komisijai teigiamai įvertinus pretendentų kompetencijas, išduodamas profesinio mokymo diplomas.

Įgytų kompetencijų pripažinimo tvarkos aprašas
Įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas

 

Informacija tel. (8 41) 39 06 65, 8685 58819, el. p. jonas.zaluba@sprc.lt