bg
1961 m. Įkurta mokykla. Šiaulių odų ir avalynės kombinato "Elnias" bazėje, ir pavadinta profesine technikos mokykla Nr. 12. Sudaryta pedagogų taryba iš 14 asmenų. Pirmaisiais metais pradėta mokyti odų sukirtėjus, avalynės viršdalių siuvėjus ir avalynės pasiuvėjus.
1966 m. Trikotažo fabrike "Verpstas" įrengtos mezgimo dirbtuvės ir pradėtos mokyti trikotažo mezgėjos, o vėliau ir trikotažo siuvėjos.
1983 m. Mokykla tampa vidurine profesine tehnikos mokykla. 8 klases baigusiems mokiniams profesinėje mokykloje kartu su profesija suteikiamas vidurinis išsilavinimas.
1985 m. Pastatyta tipinė 600 vietų mokykla su 200 vietų bendrabučiu Gardino gatvėje.
1988 m. Mokykla pavadinta Šiaulių miesto 12-ąja profesine technikos mokykla.
1990 m. Mokykla pavadinta Šiaulių lengvosios pramonės mokykla.
1991 m. Atidarytas Telšių filialas, kuriame mokomos siuvėjos "Masčio" trikotažo fabrikui.
1992 m. Įvedamos naujos plataus profilio specialybės: odos gaminių siuvėjai, avalynės gamybos įrengimų operatoriai, mezgimo mašinų operatoriai, siuvėjai, siuvinėtojai.
1996 m. Mokykloje pradėtas pirmos pakopos mokinių priėmimas su išlyginamąja klase.
1999 m. Mokykla pradėjo dalyvauti profilinio mokymo eksperimente.
1999 m. Įvedamos telefakso kompiuterio operatorių, interjero apipavidalintojų, meno dirbinių iš odos gamintojų specialybės.
2000 m. Pereita prie ištisinio profilinio mokymo.
2002 m. Įsteigtos pirmosios trys technologinio profilio gimnazinės klasės: kompiuterių ir organizacinės technikos operatorius, trikotažo gaminių gamyba ir dizainas, odos gaminių technologija ir dizainas.
2003 m. Įvesta nauja odos gaminių gamintojo specialybė.
2004 m. Šiaulių lengvosios pramonės mokykla 2004 m. liepos 1 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu reorganizuota į Šiaulių profesinio rengimo centro Technologijų skyrių.