bg

Šiaulių profesinio rengimo centras
Buitinių paslaugų skyrius

Vilniaus g. 27, 76279 Šiauliai
Tel./ faks. (8 41) 50 37 01
El. p. buitininku.sk@sprc.lt
Buitinių paslaugų skyrius

Skyriaus vedėjas

Alvydas Kušleika
Tel. (8 41) 50 37 01
alvydas.kusleika@sprc.lt

Metodininkė

Jūratė Kiškienė
Tel. (8 41) 52 45 55
jurate.kiskiene@sprc.lt

Sektoriaus vadovė

Reda Valiukienė
Tel. (8 41) 52 45 55
reda.valiukiene@sprc.lt
Parašykite mums