bg

Kvalifikacijos tobulinimas

Kviečiame mokytis pagal neformalaus profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas. Mokslas mokamas.

Asmenys, baigę nefomaliojo mokymo programas įgyja programoje numatytas kompetencijas ir gauna tai liudijantį laisvos formos pažymėjimą. Neformalaus mokymo užsiėmimai organizuojami susidarius klausytojų grupei. Besimokančiųjų pageidavimu mokymai organizuojami jiems patogiu laiku.

Masažuotojų stažuotės

Informacija ir registracija į mokymus tel. (8 41) 39 06 65, 8685 58819, el. p. jonas.zaluba@sprc.lt