bg

Mėnesio veiklos planas

Buitinių paslaugų skyriuje visus mokslo metus vyksta įvairūs renginiai ir susirinkimai, skirti Šiaulių PRC Buitinių paslaugų skyriaus bendruomenei. Kiekvieną mėnesį sudaromas veiklos planas.

Gegužės mėnesio renginių ir susirinkimų planas