bg

Metų veiklos planas

Buitinių paslaugų skyriaus 2022 metų veiklos planas reikalingas rengti kvalifikuotus paslaugų sektoriaus darbininkus ir tarnautojus, gebančius profesionaliai prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus.