bg

Mokymo(si) aplinka

Šiaulių PRC Buitinių paslaugų skyriuje besimokantys mokiniai praktinius įgūdžius tobulina specializuotose praktinio mokymo bazėse. Besimokantieji, naudodamiesi įranga, įgyja praktinius gebėjimus ir profesinę kvalifikaciją, atitinkančią Europos Sąjungos lygį.
Daugelyje bazių mokiniai teikia paslaugas klientams iš išorės ir dirba realaus darbo proceso sąlygomis. Profesinį meistriškumą jiems perduoda profesijos mokytojai praktikai.
Praktinio mokymo bazėse vyksta ne tik formalus ir neformalus mokymas, bet ir įvairūs seminarai, mokymai, renginiai, ekskursijos.

Buitinių paslaugų skyrius

Skyriaus vedėjas

Alvydas Kušleika
Tel. (8 41) 50 37 01
alvydas.kusleika@sprc.lt

Metodininkė

Jūratė Kiškienė
Tel. (8 41) 52 45 55
jurate.kiskiene@sprc.lt

Sektoriaus vadovė

Reda Valiukienė
Tel. (8 41) 52 45 55
reda.valiukiene@sprc.lt