bg

Neformalusis švietimas

Mokinių neformalusis švietimas skirtas mokinių pažinimo, lavinimosi, saviraiškos poreikiams tenkinti. Šiaulių profesinio rengimo centre 2021/2022 m. m. veikia 21 būrelis. Dalyvavimas būrelių veikloje finansuojamas valstybės lėšomis, mokiniams nemokamas. Pageidaujantys būrelius lankyti kitų skyrių mokiniai turi kreiptis interneto svetainėje paskelbtais skyrių kontaktais.


Viena iš popamokinės veiklos sričių - dalyvavimas mokinių savivaldoje, centro Mokinių tarybos, Lietuvos Moksleivių sąjungos veiklose. Centro Mokinių tarybos kuratorė - Dalia Kerienė, Buitinių paslaugų skyriaus socialinė pedagogė. Kviečiame prisijungti!

Mokinių neformaliojo švietimo būreliai 2021/2022 m.m.