bg

Priėmimo tvarka

Pagrindinis priėmimas

Stojančiųjų prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje.
Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 

2022 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 5 d. 
Testų, jei taikomi, laikymas 2022 m. birželio 7 d. – rugpjūčio 4 d. 
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2022 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 5 d. 
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2022 m. rugpjūčio 12 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas Šiaulių profesinio rengimo centre

2022 m. rugpjūčio 16 – 18 d. 

Papildomas priėmimas

Stojančiųjų prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje.
Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms
2022 m. rugpjūčio 19 – 23 d.
Testų, jei taikomi, laikymas 2022 m. rugpjūčio 19 – 22 d. 
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2022 m. rugpjūčio 19 – 23 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2022 m. rugpjūčio 26 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas Šiaulių profesinio rengimo centre 2022 m. rugpjūčio 29 – 31 d.