bg

Priėmimo tvarka

Specialybių sąrašas 2022 m.

Profesinio mokymo programos moduliai 2022 m.

Pagrindinis priėmimas

Stojančiųjų prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje.
Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 

2022 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 5 d. 
Testų, jei taikomi, laikymas 2022 m. birželio 7 d. – rugpjūčio 4 d. 
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2022 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 5 d. 
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2022 m. rugpjūčio 12 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas Šiaulių profesinio rengimo centre

2022 m. rugpjūčio 16 – 18 d. 

Papildomas priėmimas

Stojančiųjų prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje.
Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms
2022 m. rugpjūčio 19 – 23 d.
Testų, jei taikomi, laikymas 2022 m. rugpjūčio 19 – 22 d. 
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2022 m. rugpjūčio 19 – 23 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2022 m. rugpjūčio 26 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas Šiaulių profesinio rengimo centre 2022 m. rugpjūčio 29 – 31 d.
Laisvų valstybės finansuojamų ar nefinansuojamų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui
Prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje, sprendimų priėmimas, mokymo sutarčių pasirašymas Šiaulių profesinio rengimo centre 

2022 m. rugsėjo 5 d. – lapkričio 30 d.

Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.