bg

OPA – ankstyvasis profesinis orientavimas

Ankstyvasis profesinis orientavimas – unikalus Šiaulių profesinio rengimo centro sukurtas projektas „OPA“, skirtas pradinių klasių mokiniams. Projektas pradėtas vykdyti nuo 2010 metų.

Pagrindinis projekto tikslas – vykdyti pradinių klasių mokinių profesinį orientavimą bei organizuoti profesinio veiklinimo patyriminius ir pažintinius vizitus, ekskursijas. Mokiniams suteikiamos pradinės žinios apie profesijas, o praktinių užsiėmimų metu susipažįstama su jų darbų atlikimo technologijomis, įranga, ypatumais, karjeros galimybėmis. Tokiu būdu didinama mokinių motyvacija rinktis darbo rinkoje paklausias profesijas bei planuoti būsimą karjerą.

„OPO‘S“ užsiėmimai vykdomi penkiuose Šiaulių profesinio rengimo centro skyriuose: Buitinių paslaugųMechanikosPrekybos ir versloStatybos ir Technologijų.

Įgyvendindama ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo programą, „OPO‘S“ užsiėmimus Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė.

Ne Šiaulių miesto mokykloms profesinio veiklinimo užsiėmimų tematika ir laikas derinami individualiai el. p. karjeroscentras@sprc.lt, mob. 8656 69020.