bg

Rūpinkis sveikata

Aktuali informacija dėl koronaviruso

Nuolat atnaujinamą informaciją dėl koronaviruso rasite paspaudę nuorodą.

Informacija apie vakciną ir vakcinavimą:

https://koronastop.lrv.lt/lt/vakcinavimas 

https://www.vvkt.lt/index.php?2592100020 

VAKCINACIJA NUO Covid-19
Vakcinos padeda užkirsti kelią ligų plitimui. Vakcina yra laikoma saugiausia ir patikimiausia apsauga nuo gyvybei pavojingų užkrečiamųjų ligų (infekcijų). Taip apsaugomas ne tik kiekvienas žmogus, bet ir sukuriama saugi aplinka visuomenei. Vakcinuojant žmones, buvo sustabdytas tokių ligų kaip raupai ar poliomielitas, plitimas. Vakcinos „išmoko“ žmogaus imuninę sistemą apsisaugoti nuo konkrečios ligos. Viena iš tokių ligų yra COVID-19.
AR COVID-19 VAKCINOS SAUGIOS?
Visos COVID-19 vakcinos, kuriomis yra skiepijama Lietuvoje, yra saugios. Jos yra praėjusios aukščiausius saugumo standartus atitinkančius bandymus, kurie yra atliekami ir testuojant kitas vakcinas bei vaistus. Lietuva naudoja tik tas vakcinas, kurios yra patvirtintos ES institucijų. Dabartinėmis Lietuvos naudojamomis vakcinomis jau yra paskiepyti milijonai žmonių ir kitose Vakarų valstybėse, kaip JAV ar Jungtinėje Karalystėje. Jokių stiprių ar sveikatai pavojingų šalutinių poveikių nebuvo pastebėta. Išsamią informaciją apie Lietuvoje patvirtintas COVID-19 vakcinas (pakuotės lapelis, charakteristikų santrauka, galimas šalutinis vakcinos poveikis ir pan.) galite rasti čia.

KOKIA YRA VAKCINAVIMO TVARKA?
Gyventojai skiepijami nuo COVID-19 vadovaujantis prioritetų tvarka, nustatyta sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-3006 „Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina prioritetinių gyventojų grupių nustatymo“. Ministro įsakymą rasite čia.
KIEK ŠIAULIEČIŲ JAU YRA PASKIEPYTA?Šią informaciją galite sužinoti Lietuvos statistikos departamento puslapyje čia. Kairėje pusėje yra filtruojami baltame fone grafikai - pasirinkite Šiaulių miesto savivaldybę. Duomenys atnaujinami kasdien 9.30 val.

KAIP ELGTIS PO VAKCINACIJOS?

KOKIE YRA GALIMI ŠALUTINIAI POVEIKIAI PO SKIEPŲ?
GALIMI COVID-19 VAKCINŲ ŠALUTINIAI POVEIKIAI (pagal kiekvieną vakciną atskirai)
VAKCINACIJOS NUO COVID-19 PLANAS


Žmogaus sveikata vertinama kaip pati didžiausia asmeninė vertybė ir visos tautos, visuomenės turtas. Daugiau kaip 50 proc. žmogaus sveikatos priklauso nuo gyvenimo būdo. Kad žmogus rūpintųsi savo sveikata, jis turi apie ją išmanyti. Tam reikia sistemingai, nuolatos, atsižvelgiant į žmogaus amžių suteikti žinių apie sveikatą, kartu kuriant sveikatą palaikančią aplinką bei prieinamas sveikatinimo priemones.

Šiaulių profesinio rengimo centro mokinių sveikatą prižiūri Šiaulių visuomenės sveikatos biuro specialistai.
Šiaulių visuomenės sveikatos biuro veiklos pobūdis – Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojamų savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims savivaldybės teritorijoje, taip pat kelių savivaldybių teritorijoje.
Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – rūpintis Šiaulių miesto savivaldybės bendruomenėje visuomenės sveikata ir ją stiprinti. Viena visuomenės sveikatos biuro veiklos sričių yra prižiūrėti vaikų ir jaunimo sveikatą, padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuoti ir įgyvendinti priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos Šiaulių PRC: 

 • Šiaulių PRC aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas,
 • Šiaulių PRC ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas,
 • sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams, globėjams, rūpintojams teikimas,
 • pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes,
 • informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas Šiaulių PRC bendruomenei,
 • pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius,
 • mokinių maitinimo organizavimo priežiūra,
 • informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, pateikimas ugdymą organizuojančių skyrių bendruomenei,
 • asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos pateikimas ir šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra ugdymą organizuojančiuose skyriuose,
 • traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija Šiaulių PRC,
 • užkrečiamųjų ligų epidemiologinė priežiūra Šiaulių PRC,
 • lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių paplitimo nustatymas,
 • pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas,
 • dalyvavimas Šiaulių PRC prevencinio darbo grupėse,
 • pagalba organizuojant ir pravedant Šiaulių PRC renginius,
 • sveikatinimo projektų (programų) inicijavimas ir dalyvavimas juos rengiant ir įgyvendinant.

 
Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti mokinių sveikatos priežiūrą Regina Intė
Tel. (8 41) 390 175, 8672 50503, 8675 95904
El. paštas regina.urbonaviciene@sveikatos-biuras.lt

Sveikatą stiprinanti mokykla