bg

SAVE OUR SEAS

Projekto tikslas:
1. Stiprinti draugiškos ekologijos suvokimą.
2. Rinkti informaciją apie  vandens ekosistemą, vandens augalus ir gyvūnus, atlikti tyrimus bei keistis informacija tarptautinių susitikimų metu.
3. Ištirti vandens faktoriaus svarbą ne tik geografiniu, gamtiniu ir ekologiniu požiūriu, bet ir ekonominiu, kultūriniu bei turizmo aspektais.
 
Projekto koordinatorius
Lise-Meitner Gymnasium, Norderstedt, Vokietija
 
Projekto partneriai:
Šiaulių profesinio rengimo centras, Lietuva (Šiauliai)
Gigh School of Economics and Finance Vasil Levski, Bulgarija (Dobrich)
Instituto Istruzione Superiore de Castro, Italija (Oristano)
Agrupamento de Escolas de Vilela, Portugalija (Paredes)
 
Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Lapkričio 5 – 8 dienomis Technologijų skyriaus mokytojos Kristina Lašienė ir Jūratė Baltutienė vyko į pirmąjį mokytojų mobilumo vizitą Lise-Meitner Gymnasium organizacijoje Vokietijoje. Projekto koordinatoriai supažindino su mokykloje ugdoma ekologinės kultūros svarba bei įvairių UNESCO ir „Erasmus+“ projektų įgyvendinimu. Susitikimo metu  mokytojai dalyvavo atviroje ekologijos pamokoje, buvo aptartos visų būsimų susitikimų nagrinėjamos temos. Projekto komanda lankėsi Norderstedt miesto savivaldybėje. Nutarta virtualioje Etwinning platformoje keistis nuomonėmis, pateikti darbų išvadas, rezultatus bei įvairius mokinių pristatymus. Iš mokinių sukurtų darbų išrinktas projekto logotipas.
Projekto eiga bus viešinama Švietimo naujienos tinklalapyje