bg

Šiaulių profesinio rengimo centro naujienos

Informacija dėl Šiaulių profesinio rengimo centro reorganizavimo

2022 08 10


0001_istockphoto-1162257063-612x612_1656693118-3ececf217db4df8f6ae1221345e48ba5.jpg
Pranešame, kad yra parengtos viešosios įstaigos Šiaulių profesinio rengimo centro, Viešosios įstaigos Šiaulių darbo rinkos mokymo centro ir Viešosios įstaigos Kuršėnų politechnikos mokyklos reorganizavimo sąlygos.
Reorganizavimo būdas – sujungimas. Viešoji įstaiga Šiaulių profesinio rengimo centras, Viešoji įstaiga Šiaulių  darbo rinkos mokymo centras ir Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla reorganizuojamos jungimo būdu, sujungiant į naują juridinį asmenį – viešąją įstaigą Šiaulių technologijų mokymo centrą.
Po reorganizavimo pasibaigiančių viešųjų įstaigų – Šiaulių profesinio rengimo centro, Viešosios įstaigos Šiaulių darbo rinkos mokymo centro ir Viešosios įstaigos Kuršėnų politechnikos mokyklos  teisės ir pareigos 2022 m. rugsėjo 1 d. pereina po reorganizavimo veiksiančiai viešajai įstaigai Šiaulių technologijų  mokymo centrui.

Reorganizavimo dokumentai:
Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl reorganizavimo