bg

ŠIUOLAIKINIS POŽIŪRIS Į ERDVINIO SUPRATIMO PLĖTOJIMO GALIMYBES, NAUDOJANT PAPILDYTĄJĄ REALYBĘ „SPACAR“

ŠIUOLAIKINIS POŽIŪRIS Į ERDVINIO SUPRATIMO PLĖTOJIMO GALIMYBES, NAUDOJANT PAPILDYTĄJĄ REALYBĘ „SPACAR“
2019-1-LT01-KA202-060471

Dotacijos gavėjas: Vilniaus statybininkų rengimo centras

Projekto partneriai:

Rigas techniska universitate, Latvija
Warsaw Technical University, Lenkija
Universitat Politecnica de Valencia, Ispanija
Šiaulių profesinio rengimo centras, Lietuva
UAB SneakyBox, Lietuva
Jugendförderverein, Vokietija
DECROLY Centro Homologado de Formacion profesional, Ispanija

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai

Projekto tikslas – sukurti didaktinių priemonių rinkinį, kuriame būtų praktinių pratimų su 3D objektais, paruoštais naudoti papildytos realybės aplinkoje, rinkinys. Didaktinis priemonių rinkinys skirtas profesinio mokymo įstaigoms, kolegijoms ir universitetams, kur dėstomi inžinerinės grafikos dalykai.

Projekto veiklos:

1. Ištirti mokymo metodiką ir grafinių dalykų turinį šalių partnerių švietimo įstaigose.
2. Paruošti mokomąją medžiagą:
2.1. Geometrinių kūnų kirtimas plokštuma: plokštumos ir prizmės sankirta.
2.2. Kūnų paviršių sankirta.
2.3. Ortografinės projekcijos.
2.4. Mašinų detalių braižymas.
2.5. Statybiniai architektūriniai brėžiniai.
3. Parengti papildytos realybės 3D objektų vizualizavimo programą.
4. Parengti internetinio tinklalapio projektą „Šiuolaikinis požiūris į erdvės supratimo plėtrą naudojant papildytos realybės turinį“ visomis partnerių kalbomis.
5. Organizuoti mokymus šalyse partnerėse.
6. Atlikti interaktyvaus nuotolinio projekto „Šiuolaikinis požiūris į erdvės supratimo plėtrą naudojant papildytos realybės turinį“ testavimą.
7. Atlikti sklaidos (valorizacijos) veiklą.
8. Sukurti projekto veiklos kokybės užtikrinimo sistemą. 

Projekto vykdymas.

Šiaulių profesinio rengimo centro veikla.

Projekte centras atsakingas už projekto kokybės valdymą ir projekto medžiagos vertimą į lietuvių kalbą.

 • Sudarytas ir patvirtintas projekto kokybės valdymo planas.
 • Parengta ir pristatyta pirmoji projekto kokybės vertinimo ataskaita.
 • Dalyvavimas atliekant poreikių analizę.
 • Dalyvavimas mokomosios medžiagos turinio, struktūros ir metodologijos kūrime.
 • Parengta projekto veiklos kokybės ataskaita Nr. 2.
 • Atlikta projekto partnerių apklausa rizikos susijusios su COVID-19 vertinimo plano sudarymui.
 • Dalyvavimas mokomosios medžiagos metodologijos ir mokomųjų užduočių  kūrime.
 • Atlikta projekto kokybės analizė,  parengta kokybės ataskaita Nr. 3.

 • Atlikta projekto kokybės analizė,  parengta galutinė projekto valdymo kokybės ataskaita.
 • Parengtas COVID-19 rizikos valdymo planas.
 • Dalyvavimas parengtos mokomosios medžiagos testavime.
 • Dalyvavimas sukurtos AR 3D vizualizacijos programėlės testavime.
 • Parengtos mokomosios medžiagos metodikos vertimas į lietuvių kalbą.
 • Parengtos mokomosios medžiagos vertimas į lietuvių kalbą.
 • Projekto rezultatų sklaida.
 • Partnerių susitikimų protokolavimas lietuvių ir anglų kalbomis.