bg

Socialinianio darbuotojo padėjėjas

Julija Sereikienė, socialinio darbuotojo padėjėjo specialybės absolventė
Besimokydama socialinio darbuotojo padėjėjo specialybės Julija Sereikienė savo dėmesio, empatijos, gerų žodžių negailėjo ne tik grupės mokiniams, bet ir aplinkiniams. Būtent šios asmeninės savybės, kaip dėmesingumas, empatiškumas, tolerantiškumas, paslaugumas, išradingumas, lankstumas, atvirumas, supratingumas, kantrumas kuriomis ir pasižymi Julija, itin svarbios dirbant socialinį darbą su įvairaus amžiaus, skirtingų socialinių grupių asmenimis, sprendžiant įvairias problemas. Julija, daugumos profesijos mokytojų apibūdinama kaip kūrybinga, atsakinga, gebanti bendrauti ir bendradarbiauti, noriai dalyvaujanti įvairiuose socialinėse iniciatyvose, žinanti socialinės srities aktualijas bei atkakliai einanti link užsibrėžtų tikslų.


Lijana Simsonienė, socialinio darbuotojo padėjėjo specialybės absolventė
Lijana šią profesiją pasirinko tikslingai, tvirtai žinodama, kas svarbu šiai profesijai. Tai profesija, ne tik norinčiai gauti, bet ir duoti asmenybei, susijusi su atsidavimu, savęs įprasminimu, noru padėti žmogui ir prisidėti prie geresnės visuomenės kūrimo. Šios profesijos atstovai – ne tik socialinės aplinkos tyrėjai, bet tuo pačiu ir socialinių pokyčių skatintojai. Anot Lijanos, Mahatma Gandi išsakyta mintis, jog „Tu pats turi būti tas pokytis, kurį nori matyti pasaulyje“ padėjo suprasti socialinio darbo misiją. Kas be ko, šiai specialybei reikalingas pašaukimas, atsidavimas, nuoširdumas, meilė kitam – kas nesvetima ir Lijanai. Taip pat asmeninės savybės, kaip dėmesingumas, atjauta, tolerantiškumas, paslaugumas, kuriomis ir pasižymi Lijana, itin reikalingos dirbant praktinį darbą su senyvo amžiaus žmonėmis, neįgaliais, vaikais bei kitais asmenimis, negalinčiais pasirūpinti savimi. Tai pareiginga, kūrybinga, komunikabili, gebanti bendrauti ir bendradarbiauti asmenybė. Būdama viena iš aktyviausių mokinių, Lijana prisidėjo prie įvairių veiklų įgyvendinant socialinius projektus: „Sušildykime širdis gerumu“, „Dėmesys kitam“, „Nepamirškime beglobių gyvūnų“ ir kitų.
Profesijos mokytojų Lijana vertinama kaip imli, empatiška, sąžininga, atsakinga, paslaugi, tolerantiška, jautri kito nelaimei, gebanti taktiškai bendrauti, kompetentinga būsima socialinio darbuotojo padėjėja.