bg

Apskaitininkas

Būsimasis apskaitininkas mokosi:

 • atlikti kasos ir banko operacijas, 
 • atlikti dalį buhalterinės apskaitos, 
 • apskaičiuoti žaliavas ir atsargas, nuosavybę, pelną (nuostolius), gamybos išlaidas, darbo užmokestį, 
 • fiksuoti įmonės turtą ir skolas, 
 • vesti pajamų ir išlaidų žiniaraščius, 
 • pildyti kitą buhalterinę dokumentaciją, 
 • pateikti ataskaitas vadovybei ir vartotojams, 
 • surašyti materialinės atsakomybės sutartį,
 • išimti ir įnešti pinigus į banką,
 • pajamuoti ir išmokėti pinigus,
 • užpildyti kasos orderius ir kitus apskaitos dokumentus, 
 • sudaryti darbo užmokesčio žiniaraščius, 
 • išskaičiuoti mokesčius, 
 • vykdyti valiutines operacijas.

Darbo pobūdis.
Įgijęs apskaitininko kvalifikaciją, gali dirbti valstybinėse ir privačiose įstaigose, uždarosiose akcinėse bendrovėse, bankuose.

Mokymasis.
Apskaitininko kvalifikaciją įgysi Šiaulių profesinio rengimo centro Technologijų skyriuje.
Mokymosi trukmė 9 mėn.
Valstybės nefinansuojamos vietos kaina už visą programą – 2245,00 Eur