bg

Multimedijos technikas

Būsimasis multimedijos paslaugų teikėjas mokosi:

 • eksploatuoti kompiuterinę techninę įrangą, 
 • parinkti, naudotis ir išmanyti taikomąsias programas, 
 • pateikti vizualinį turinį įvairiomis meninėmis ir techninėmis priemonėmis, 
 • generuoti ir plėtoti idėjas,
 • projektuoti multimedijos produktus, 
 • redaguoti vaizdo medžiagą,
 • kurti, montuoti ir taikyti garso takelį,
 •  kurti ir apdoroti animaciją ir trimatę grafiką, 
 • kurti vektorinius vaizdus,
 • redaguoti ir montuoti taškinės grafikos darbus, 
 • projektuoti, kurti ir administruoti tinklapius, 
 • sudaryti multimedijos produktų testavimo metodus ir planą,
 • testuoti multimedijos produktus ir analizuoti gautus rezultatus, 
 • fotografuoti pagal vartotojo poreikius,
 • vertinti fotografijas.

Darbo pobūdis.
Įgijęs multimedijos paslaugų teikėjo kvalifikaciją, gali dirbti reklamos ir dizaino agentūrose, visuomenės informavimo, viešosios komunikacijos įmonėse ir organizacijose.

Mokymasis.
Multimedijos techniko kvalifikaciją įgysi Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyriuje.
Mokymosi trukmė 8 mėn. Teorinio mokymo dalis vykdoma nuotoliniu būdu.
Valstybės nefinansuojamos vietos kaina už visą programą – 2245,00 Eur