bg

Specialybės

Šioje dalyje pateikti specialybių, kurių mokymui Šiaulių profesinio rengimo centras turi licencijas, profesinio mokymo programos ir mokymo planai.

Priėmimas mokytis specialybės vykdomas tik pagal konkrečiam priėmimo etapui valstybės patvirtintas profesinio mokymo programas.