bg

Suaugusiųjų mokymas

Kviečiame mokytis suaugusius asmenis pagal formalaus profesinio mokymo modulines programas. Mokslas mokamas.

Organizuojame mokymą bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus asmenims. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 2017-06-30 Nr. A1-348 nustatyta tvarka asmenys gali būti siunčiami mokytis į pasirinktą mokymo įstaigą ir finansuojamos mokymo išlaidos. Informacija apie mokymosi galimybes teikiama Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentų skyriuose pagal norinčių mokytis asmenų gyvenamą vietą.

Asmenys, baigę formaliojo profesinio mokymo programą ir išlaikę kompetencijų vertinimo egzaminą, gauna valstybės pripažintą diplomą. Formalaus mokymo programos įregistruotos valstybiniame studijų ir mokymo programų registre, nustatyta jų trukmė.

Mokymo programos ir įkainiai

Informacija ir registracija į mokymus tel. (8 41) 39 06 65, 8685 58819, el. p. jonas.zaluba@sprc.lt