bg

Suaugusiųjų mokymas

1. Šiaulių profesinio rengimo centras kviečia mokytis suaugusius asmenis pagal formalaus profesinio mokymo modulines programas. Mokslas mokamas.

2. Organizuojame mokymą bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojams. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu nustatyta tvarka (2017 m. birželio 30 d. Nr. A1-348, suvestinė redakcija nuo 2020-06-17) asmenys gali būti siunčiami mokytis į pasirinktą mokymo įstaigą ir finansuojamos mokymo išlaidos. Informacija apie mokymosi galimybes teikiama Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentų skyriuose pagal norinčių mokytis asmenų gyvenamą vietą.

Asmenys, baigę formaliojo profesinio mokymo programą ir išlaikę kompetencijų vertinimo egzaminą, gauna valstybės pripažintą diplomą. Formalaus mokymo programos įregistruotos valstybiniame studijų ir mokymo programų registre, nustatyta jų trukmė. Mokymo programų duomenys ir įkainiai pateikti priede „Formaliojo mokymo programos ir įkainiai“.

3. Kviečiame mokytis pagal mokamas neformalaus profesinio mokymo, taip pat neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas.

Asmenys, baigę nefomaliojo mokymo programas įgyja programoje numatytas kompetencijas ir gauna tai liudijantį laisvos formos pažymėjimą. Neformalaus mokymo užsiėmimai organizuojami susidarius klausytojų grupei. Klausytojų pageidavimu mokymai gali vykti vakarais.

 

Informacija ir registracija į mokymus tel. (8 41) 39 06 65, 8685 58819, el. p. jonas.zaluba@sprc.lt