bg

Suvirintojas

Tomas Sinkevičius, suvirintojo specialybės absolventas
Tomas, Šiaulių profesinio rengimo centro Mechanikos skyriaus tęstinių studijų suvirintojo specialybę pasirinko turėdamas  aiškų tikslą. Dirbant įmonėje Tomui teko susidurti su metalo apdirbimo technologijomis, suvirinimu. Turimų žinių ir gebėjimų iškylančioms problemoms spręsti nepakako, todėl suvirintojo profesijos studijos buvo tinkamas sprendimas. Tomas įsisavino suvirinimo teorijos, braižybos žinias. Puikiai įvaldė įvairius suvirinimo būdus: suvirinimą glaistytais lydžiaisiais elektrodais (MMA), suvirinimą pusautomačiu apsauginių dujų aplinkoje (MIG/MAG), suvirinimą nelydžiuoju volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje (TIG), metalo pjovimą plazminiu ir dujiniu būdu.
Tomas besimokydamas pasižymėjo savarankiškumu, kruopštumu, atsakingu požiūriu į gautas užduotis. Besimokydamas dalyvavo grupės veikloje, organizuojamuose suvirintojų konkursuose užėmė prizines vietas.

 

Rokas Povilionis, suvirintojo specialybės absolventas
Rokas, kaip ir daugelis jaunuolių, pasirinko mokytis suvirintojo specialybę Šiaulių profesinio rengimo centro Mechanikos skyriuje. Rokas jau tris metus yra grupės seniūnas, geras grupės vadovės pagalbininkas bei grupiokų  lyderis.
Pomėgis technikai, kolektyviškumas, kruopštumas – savybės, kurios yra  būtinos geram suvirinimo specialistui. Galime pasidžiaugti, jog visas šias savybes turi ir Rokas. Šiuo metu jis dirba suvirintoju pagal pameistrystės formą įmonėje UAB ,,Kalvis“. Praktika įmonėje Rokui padeda ne tik gilinti specialybei reikalingas žinias, bet ir ugdo kiekvienam būsimam specialistui svarbias žmogiškąsias savybes: savarankiškumą, kruopštumą, atsakingumą, organizuotumą bei komandinio darbo įgūdį.