bg

Specialybės

2022 metais SIŪLOMOS SPECIALYBĖS:
Baigusiems 10 klasių mokiniams ir įgijusiems pagrindinį išsilavinimą, siekiantiems mokytis specialybės kartu su vidurinio ugdymo programos dalykais, siūlome šias specialybes:
Baigusiems 12 klasių programą mokiniams siūlome šias specialybes:

Turintiems kvalifikaciją:

Baigusiems 8 arba 9 klases mokiniams, norintiems mokytis tik bendrojo ugdymo dalykų, siūlome:

Technologijų skyrius

Skyriaus vedėja

Rasa Freimonienė
Tel. (8 41) 46 26 35
rasa.freimoniene@sprc.lt

Metodininkė

Inga Grubliauskienė
Tel. (8 41) 46 26 35
inga.grubliauskiene@sprc.lt

Sektoriaus vadovė

Loreta Gaubienė
Tel. (8 41) 46 26 30
loreta.gaubiene@sprc.lt
Parašykite mums